Bánh răng trong (Đực) Bánh răng ngoài (Cái) Thân bơm