Áp suất khí quyển (Cao hơn) Áp suất chân không (thấp hơn)