Bánh răng chủ động Bánh răng bị động Cổng hút Cổng xả