Năng lượng hóa học Động năng trong động cơ Động năng trong chất lỏng Động năng trong bơm