20 lpm 150 bar Công suất = lpm x bar 544.7 = 20 x 150 544.7 = 7.71 Kw Hằng số!