Skip to content

Products

Our Production

Performance Services For Multiple Industries & Technologies!

Áp suất, lưu lượng và mối liên hệ giữa chúng

Phần 7: Áp suất, lưu lượng trong hệ thống thủy lực và mỗi liên hệ giữa chúng.

Bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra khái niệm cơ bản về áp suất và lưu lượng. Sự hiểu biết chính xác về cách tạo ra áp suất và lưu lượng cũng như cách chúng tương tác lẫn nhau trong một hệ thống thủy lực.
explore more
Áp suất thủy lực

Phần 6: Áp suất thủy lực

Áp suất thủy lực được phân chia thành nhiều loại áp suất như, áp suất tuyệt đối, áp suất tương đối, áp suất tĩnh, áp suất động. Trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về áp suất và các vấn đề xung quanh nó trong hệ thống thủy lực.
explore more
Dòng chảy và lưu lượng thủy lực

Phần 5: Dòng chảy, lưu lượng dầu

Dòng chảy là chuyển động chung của chất lưu. Dòng chảy có hai thành phần cần quan tâm: tốc độ dòng chảy và vận tốc dòng chảy.
explore more
Công suất và mã lực

Phần 4: Công suất, mã lực

Công suất là lượng công được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được đo bằng Jun trên giây, còn được gọi là watt.
explore more
Công trong vật lý là gì

Phần 3: Công

Trong vật lý, công là một đại lượng vô hướng có thể mô tả là tích của lực với quãng đường dịch chuyển mà nó gây ra, và nó được gọi là công của lực. Chỉ có thành phần của lực theo phương chuyển động ở điểm đó thì mới gây ra công. Khái niệm công được đề ra đầu tiên vào năm 1826 bởi nhà toán học người Pháp Gaspard-Gustave Coriolis.
explore more
Lực và ứng lực trong hệ thống thủy lực

Phần 2: Lực, Mô-men xoắn

Trong vật lý học, lực là bất kỳ ảnh hưởng nào làm một vật thể chịu sự thay đổi, hoặc là ảnh hưởng đến chuyển động, hướng của nó hay cấu trúc hình học của nó.
explore more

Why Choose our products

Effective &Technically Advanced Products!

Quality Control System

Utenim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip exea commodo.

100% Satisfaction Guarantee

Utenim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip exea commodo.

Industic Engineering has been built on engineering excellenc crated through unstinted dedication to quality, innovation and objective to serve the global market.

Highly Professional Staff

Utenim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip exea commodo.

Accurate Testing Processes

Utenim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip exea commodo.