Hiển thị tất cả 7 kết quả

Xi lanh thủy lực 40 Tấn là kiểu xi lanh có thể phát sinh ra lực đẩy theo định mức của nó tối đa khi ở một áp suất hoạt động nhất định theo thông số của catalog do hulomech sản xuất và chế tạo.